TaiKille tukea Kannustajat -ohjelmasta

15.4.2018

Etelä-Karjalan Osuuskauppa (Eekoo) tukee TaiKia Kannustajat -ohjelman kautta myös vuonna 2018. Eekoon myöntämällä tukisummalla rahoitetaan uusien jalkapallomaalien hankintaa Saimaanharjun kentälle. Uusien maalien myötä TaiKi pystyy järjestämään Saimaanharjulla useamman pienkentän vaativia juniorijalkapallon isompia kortteliturnauksia.